Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Innowacje

Oceń
swą
innowacyjność

Aby stać się innowacyjnym nie trzeba mieć milionów euro, sztabu pracowników i potężnego centrum badawczo-rozwojowego. Pokazujemy, że innowacja to alternatywne postrzeganie Twojej firmy.

Wizytówka doradcza Parku – Analiza PRO INN, to możliwość “przejrzenia się w lustrze” i poznania opinii o firmie osób z zewnątrz. To obraz firmy malowany przez jej właścicieli oraz pracowników, którego interpretacji dokonują niezależni eksperci.

Usługa pozwala uzyskać informację na temat słabych i mocnych stron firmy w kwestii stosowanych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych. Ułatwia ocenę położenia przedsiębiorstwa m.in. względem konkurentów poprzez analizę czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń). Umożliwia ocenę efektywności procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa (np. komunikacji). Podnosi poziom wiedzy nt. znajomości przez pracowników polityk firmowych.

Cele usługi proinnowacyjnej PRO-INN

Celem usługi doradczej o charakterze pro-innowacyjnym PRO-INN jest dokonanie analizy funkcjonowania firmy pod kątem jej organizacji, modelu biznesowego, polityki budowania strategii, podejścia do innowacji, kontaktów z klientami itp. Usługa ta analizuje również mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz ich wpływ na zminimalizowanie zagrożeń bądź wykorzystanie szans.

Uzyskane w wyniku badania efekty mogą przełożyć się na wdrożenie zmian wzmacniających przewagę konkurencyjną lub umożliwiających zniwelowanie dystansu do konkurentów.

Zakres usługi:

I etap: rozmowa z właścicielem/przedstawicielem zarządu – metodą badawczą zastosowaną podczas tego etapu jest wywiad kwestionariuszowy, dotyczący takich obszarów jak strategia i potencjał firmy, łączność pionowa i pozioma, łączność z klientem itp. Wywiad przeprowadzany jest podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa lub w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 po uprzednim zaaranżowaniu spotkania. Wizyta zamyka się w dwóch godzinach zegarowych.

II etap: spotkanie z pracownikami przedsiębiorstwa – ta część obejmuje zajęcia interaktywne, w których udział biorą wyznaczeni wcześniej przedstawiciele przedsiębiorstwa. W jej część wchodzą trzy instrumenty: indywidualne badanie kwestionariuszowe – dotyczące takich obszarów jak strategia i potencjał firmy, łączność pionowa i pozioma, łączność z klientem itp.; wypełnianie matrycy produktowo-usługowej – macierzy głównych grup produktów i klientów firmy; oraz przeprowadzenie analizy SWOT – służącej do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Badania są tym bardziej wiarygodne, im biorący w nim udział pracownicy (minimum trzech) reprezentują odległe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wizyta z reguły zamyka się w trzech-czterech godzinach zegarowych.

III etap: raport z usługi doradczej – raport końcowy zawiera szeroki obraz obecnej sytuacji firmy –  informacje na temat: sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, aktualnych potrzeb inwestycyjnych, celów technologicznych oraz kierunków dalszego dynamicznego rozwoju. Raport również wskazuje, jakie konkretnie rozwiązania innowacyjne powinny być zastosowane w celu poprawienia własnej konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy!

Dane kontaktowe:

Piotr Józefiak
Specjalista 56 699 54 81

Sprawdź inne usługi doradcze oferowane przez Toruński Park Technologiczny.