Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Powierzchnie do wynajęcia

Poznaj
przestrzeń przyjazną
biznesowi.

KONTAKT

Wiemy, że sama lokalizacja to za mało, aby odnieść prawdziwy sukces. Inspirowani przez ludzi biznesu stworzyliśmy więc miejsce, które zapewnia dobry klimat dla inwestycji.

Oprócz bardzo atrakcyjnych gruntów, inwestorzy mogą również liczyć na wszechstronne wsparcie w zakresie ułatwienia dostępu do źródeł finansowania i specjalistycznego know-how ułatwiającego prowadzenie inwestycji, a także do nowoczesnego zaplecza technicznego Parku.

Cały teren jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i posiada uregulowany stan prawny, jest więc gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji. Działki inwestycyjne będą udostępniane Inwestorom w drodze dzierżawy lub kupna z przeniesieniem prawa własności.

Zalety terenów oferowanych inwestorom przez TPT zostały docenione przez Jury II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt Na Medal”, który odbył się w 2007 roku. Głównym celem tego konkursu było wyłonienie najbardziej atrakcyjnych miejsc do prowadzenia inwestycji. Oferta Parku znalazła się w prestiżowej Złotej „16”, wybranej spośród 407 nadesłanych ofert.

Zasady wyboru Inwestorów określa Regulamin Toruńskiego Parku Technicznego. Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze, które są zainteresowane rozpoczęciem działalności na terenie Parku, do zapoznania się z naszą ofertą oraz do składania zapytań.

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Marzena Bednarska
Starszy Specjalista 56 699 54 02