Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Tereny inwestycyjne

Teren inwestycyjny przy ul. Gen. W. Andersa w Toruniu

 

Grunty dostępne dla firm z sektora MŚP

 

 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Toruńskim Parkiem Technologicznym w Toruniu, oferuje uzbrojone działki inwestycyjne zlokalizowane w nowej części TPT na dawnych terenach poligonowych w rejonie ulicy Gen. W. Andersa i trasy S-10 (współrzędne GPS: 52°59’15.6″N 18°35’09.3″E Zobacz na mapie)

 

 

 

Fot. Uzbrojenie działek inwestycyjnych w infrastrukturę drogową (źródło: opracowanie TARRSA).

 

 

 

 

 

Teren inwestycyjny obejmujący obszar 16,83 ha, podzielony został na 33 działki o powierzchni od 0,31 ha do 1,34 ha. Działki sprzedawane są w przetargu ustnym, nieograniczonym.

 

 

 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr 199/15 Rady Miasta Torunia   z dnia 17 grudnia  2015r.) link   http://mpu-torun.pl/?p=986. MPZP dopuszcza na tym terenie prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze: usługowym, produkcyjnym oraz magazynowym.

 

Obszar inwestycyjny Toruńskiego Parku Technologicznego objęty jest zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie dwóch Uchwał Rady Miasta Torunia – nr 684/17 i 685/17 z dn. 23.11.2017 r.:

 

KOMPLEKSOWE UZBROJENIE: Uzbrojenie działek inwestycyjnych w nowej części Toruńskiego Parku Technologicznego zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa” dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostały wydzielone działki inwestycyjne oraz wybudowana została kompleksowa infrastruktura techniczna, której zakres obejmował:

W ramach inwestycji, w pasach drogowych, wykonywane zostały prace związane z: zagospodarowaniem zieleni (nasadzenia zastępcze drzew i krzewów), badania geologiczne i saperskie.

Termin realizacji inwestycji:  sierpień 2018 r. –  maj 2019 r.

Wartość kontraktu brutto: 20.878.454,04 zł.

 

 

KONTAKT

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 78 / 56 699 54 02
e-mail: torunandersa@tarr.org.pl
www.torunandersa.pl