Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Tereny inwestycyjne

Teren inwestycyjny przy ul. Gen. W. Andersa w Toruniu

 

Grunty dostępne, szczególnie dla MŚP, w II połowie 2019r.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Toruńskim Parkiem Technologicznym w Toruniu rozbudowuje Park o nowe tereny inwestycyjne przy ul. Gen. W. Andersa.

Teren znajdujący się przy ul. Gen. W. Andersa, należący niegdyś do Wojska Polskiego, został przekazany podmiotom cywilnym, a mocą uchwały z 12 maja 2016 roku, Miasto Toruń przekazało go Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem Agencji jest przygotowanie kolejnego atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, takiego, jak przy ul. Aleksandrowskiej i Włocławskiej w Toruniu, na których dziś działa ponad 100 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 1000 pracowników. Tym samym, w Toruniu, kolejna, dotychczas niewykorzystywana przestrzeń, wpłynie na atrakcyjność gospodarczą całego regionu.

 

 

TEREN INWESTYCYJNY

Teren inwestycyjny obejmujący obszar 16,83 ha, podzielony jest na 33 działki o powierzchni od 0,31 do 1,34 ha. W zależności od potrzeb inwestycyjnych firm, możliwy będzie zakup większej liczby działek. Poszczególne działki, bowiem mogą być łączone w celu uzyskania większej powierzchni.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 199/15 Rady Miasta Torunia   z dnia 17 grudnia  2015r.) dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej przy ul. Andersa o różnym profilu np. usługowym, produkcyjnym czy magazynowym. Jednocześnie ten sam dokument określa warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, tj. maksymalną powierzchnię zabudowy, która wynosić może 60% powierzchni działki budowlanej oraz maksymalną wysokość zabudowy, która w zależności od położenia działki, kształtować się może od 21 do 25 m.

 

Obszar, na terenie którego zlokalizowana jest inwestycja, objęty jest zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie dwóch Uchwał Rady Miasta Torunia – nr 684/17 i 685/17 z dn. 23.11.2017 r.

 

LOKALIZACJA

Grunty znajdują się w dogodnym położeniu komunikacyjnym:

W zasięgu ręki jest centrum miasta z wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa   UNESCO, słynnym zespołem staromiejskim.

 

 

KOMPLEKSOWE UZBROJENIE

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”,  na nieruchomości  realizowane są  prace przygotowujące teren pod inwestycje kubaturowe. Budowana jest kompleksowa infrastruktura techniczna, której zakres obejmuje:

W ramach inwestycji wykonywane są również prace związane z zagospodarowaniem zieleni oraz badaniami geologicznymi i pracami saperskimi.

Termin realizacji inwestycji 9 miesięcy:  sierpień 2018 r. –  maj 2019 r.

Wartość kontraktu brutto: 20.878.454,04 zł

 

DLA KOGO

Działki inwestycyjne oferowane są przedsiębiorcom szczególnie z sektora MŚP, różnych branż m.in. działających w obszarze inteligentnych specjalizacji. Takimi obszarami specjalizacjami w Kujawsko-Pomorskiem są:

 

KONTAKT

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.: 56 699 55 00

e-mail: torunandersa@tarr.org.pl

www.torunandersa.pl