Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Finansowanie

Wsparcie
finansowe dla
Twoich idei

Wsparcie solidnego partnera zawsze ułatwia osiągnięcie celu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy umożliwia dostęp do kapitału, który pomaga realizować plany rozwoju biznesu.

Główną działalnością Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych. Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.

Celem działalności Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest jego udziałowcem. Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Działania Funduszu na rzecz przedsiębiorstw:

Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę referencyjną określaną przez Komisję Europejską. Dzięki dokapitalizowaniu Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dz. 5.1.1), jego kapitał pożyczkowy powiększył się z kwoty 12 milionów złotych o kolejne 36 milionów. Pieniądze te trafią w formie pożyczek do przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Dane kontaktowe:

Barbara Kowzan


Więcej informacji na temat działalności można znaleźć na stronach Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.