Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Współpraca międzynarodowa

Rozwój
technologiczny
Twojej firmy

Opracowałeś nowatorskie rozwiązanie lub technologię? Oferujesz innowacyjny wyrób lub usługę, chcesz dotrzeć do zainteresowanych odbiorców? Poszukujesz nieszablonowych metod, technik, produktów? Nie mogłeś lepiej trafić.

Współpracujemy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami regionalnymi i europejskimi

Transfer technologii można określić jako zasilanie rynku technologiami. Stanowi on szczególny przypadek procesu komunikowania się. Jest to proces bardzo często interakcyjny, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami a odbiorcami.

Pomagamy znajdywać wspólny język pomiędzy światem nauki i biznesu, dzięki czemu pomysły i idee wytwarzane w głowach naukowców i pracowników komórek B+R mają szanse zostać skomercjalizowane i wprowadzone na rynek.

Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do odnalezienia partnera i nawiązania pierwszego kontaktu. Współpraca z firmami rozpoczyna sie poprawnym zdefiniowaniem potrzeb, a kończy podpisaniem porozumienia transgranicznego. Dostarczamy kompleksowych usług w zakresie weryfikacji zapisów zawieranych umów pod kątem wyceny technologii, ochrony własności przemysłowej, a także tłumaczenia kontraktu.

Image courtesy of iprostocks / FreeDigitalPhotos.net

 

 

Dane kontaktowe:

Damian Wielewski
Starszy specjalista 56 699 54 82

Znajdź swojego partnera technologicznego – przejrzyj dostępne oferty technologiczne.