Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Doradztwo

Rozwój
poprzez
eksport

Dzięki 20-letniemu wsparciu przedsiębiorców w internacjonalizacji ich działalności eksperci Parku stworzyli nową usługę, która w doskonały sposób zilustruje właścicielom i prezesom firm ich obecny stan wiedzy i zasobów oraz ewentualną konieczność ich uzupełnienia. Korzystamy z autorskiej metody analizy przy użyciu narzędzi wsparcia eksportowego stosowanego przez organizacje otoczenia biznesu w całej Europie. Partnerem strategicznym przy tworzeniu analizy był partner Toruńskiego Parku Technologicznego - Malta Enterprise.

Analiza gotowości eksportowej – PRO-EXPO

Z doświadczeń TARR wynika, iż przedsiębiorcy podejmując decyzję o wychodzeniu na rynki zewnętrzne opierają się na intuicji i postrzeganiem zagranicznych partnerów gospodarczych przez pryzmat własnego „podwórka”. Konsekwencją nieodpowiedniego przygotowania do eksportowania własnych produktów i usług jest podejmowanie błędnych decyzji strategicznych i wycofanie/zawieszenie tego typu działalności. Nasza analiza ma na celu zapobieżenie popełniania strategicznych pomyłek przy rozstrzyganiu decyzji o wychodzeniu na rynki zagraniczne.

Zakres usługi:

I etap: spotkanie z właścicielem/przedstawicielem przedsiębiorstwa – metodą badawczą jest wywiad kwestionariuszowy,  przeprowadzany podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa lub w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 po uprzednim zaaranżowaniu spotkania. Aby rezultat analizy był wiarygodny i miarodajny wskazany jest udział przynajmniej dwóch przedstawicieli firmy. Wizyta z reguły zamyka się w dwóch godzinach zegarowych.

II etap: raport z usługi doradczej –  owocem prac konsultanta będzie przygotowanie dokumentu z wykonania oceny gotowości do eksportu przedsiębiorcy. Analiza obejmować będzie najistotniejsze czynniki działania firm z punktu widzenia ich umiędzynaradawiania. Zdiagnozowane zostaną następujące aspekty: strategia i zarządzanie, znajomość rynków zagranicznych, przygotowanie działu/osób zajmujących się sprzedażą i marketingiem oraz zasobów przedsiębiorstwa.

Uwaga!

Analiza nie ma charakteru strategicznego tzn. nie wskaże najlepszych rynków dla przedsiębiorcy i nie określi optymalnego modelu wejścia eksportowego na konkretny rynek. Z uwagi na fakt, iż badanie wykonywane jest w formie wywiadu bez wglądu do dokumentacji firmowej, ważne jest szczere i autentyczne ustosunkowanie się do pytań zadanych przez eksperta i udzielenie realistycznych odpowiedzi.

W przypadku zainteresowania SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Dane kontaktowe:

Lidia Chumowicz
Kierownik 56 699 54 80

Sprawdź inne usługi doradcze oferowane przez Toruński Park Technologiczny.