Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Innowacje

Wsparcie
finansowe dla
Twoich idei

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nieustannie się rozwija i jednocześnie drzemie w Tobie duży potencjał do wychodzenia na rynki zagraniczne – ta usługa jest dla Ciebie.

IMP3rove to bezpłatna analiza przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych z wprowadzaniem innowacji i identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia. Usługa dostarcza odpowiedzi na pytanie – Jak przyspieszyć rozwój firmy? Ponadto analiza umożliwia pozycjonowanie przedsiębiorstwa na tle firm krajowych i europejskich z danej branży.

Zakres usługi:

I etap: ocena porównawcza ‘benchmarking’ – Odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia i polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzyskane odpowiedzi generowany jest raport, w którym wyniki dają możliwość porównania się na tle przedsiębiorstw danej branży w Europie i na świecie.

II etap: doradztwo – Na podstawie raportu ekspert dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rozwiązania.

III etap: informacja zwrotna – ekspert oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Korzyści dla przedsiębiorców:

• poznanie poziomu konkurencyjności firmy na tle innych,
• zrozumienie istności wpływu zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe firmy,
• uzyskanie rzetelnych informacji dot. obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami,
• otrzymanie planu działania w celu poprawy zdolności zarządzania innowacjami pozwalającego zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa,
• możliwość wykorzystania raportu IMP³rove podczas ubiegania się o finansowanie w ramach aplikowania o fundusze unijne.

Usługa jest w całości bezpłatna. Praca eksperta jest sfinansowana ze środków programu ramowego Horyzont 2020.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i sprawdź czy kwalifikujesz się do miana innowacyjnych w Europie!

Dane kontaktowe:

Piotr Józefiak
56 699 54 81

Sprawdź inne usługi doradcze oferowane przez Toruński Park Technologiczny.