Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Innowacje

Podróż do źródła
twórczego
myślenia

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej" - Henry Ford

Audyt technologiczny to usługa ekspercka, skierowana do firm, które chcą zweryfikować swój potencjał technologiczny. Umożliwia określenie wprowadzenia konkretnych zmian w przedsiębiorstwie pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii. Wskazuje obszary, w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, oraz te, które mogą się stać podstawą dalszego rozwoju.

Audyt technologiczny służy m.in. do:

 Zakres usługi:

I etap: spotkanie z właścicielem/przedstawicielem przedsiębiorstwa – na tym etapie następuje identyfikacja obszarów wymagających wprowadzenia konkretnych zmian. Spotkanie przeprowadzane jest  w siedzibie przedsiębiorstwa lub w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 po uprzednim zaaranżowaniu spotkania. Wizyta zamyka się w dwóch godzinach zegarowych.

II etap: odnalezienie eksperta zewnętrznego – po zweryfikowaniu obszarów, które przedsiębiorstwo chciałoby poddać badaniu, następuje identyfikacja ekspertów świadczących usługi jak najbardziej dopasowane do profilu zapotrzebowania. Po akceptacji przez firmę najlepszej kandydatury, ustalone zostaną warunki oraz terminy realizacji usługi.

III etap: przeprowadzenie audytu – po podpisaniu stosownej umowy lub klauzuli o poufności danych następuje zasadnicza część audytu technologicznego, polegająca m.in. na wizytacji firmy, zapoznaniu się z procesem technologicznym, określeniu stopnia zużycia istniejącej technologii i potencjalnych problemów technologicznych oraz wypracowania odpowiednich metod naprawczych. Realizacja tego etapu zależna jest od skomplikowania usługi, oczekiwań firmy oraz wielkości przedsiębiorstwa.

IV etap: raport z usługi doradczej –  wynik zebranych przez audytorów danych wraz z zaleceniami i rekomendacjami co do dalszych planów, zamieszczony zostanie w raporcie z usługi doradczej. Może stać się on punktem wyjścia do dalszych zmian wprowadzanych w przedsiębiorstwie w celu zdobycia lepszej pozycji rynkowej względem konkurencji.

Dane kontaktowe:

Tomasz Urbanowicz
Dyrektor 56 699 54 80

Damian Wielewski
Specjalista 56 699 54 81

Sprawdź inne usługi doradcze oferowane przez Toruński Park Technologiczny.