Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Kariera

Kariera w szerszej
perspektywie

03 / 08 / 2018

Młodszy Specjalista w Sekcji projektów własnych Toruńskiego Parku Technologicznego

   .

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zatrudni osobę do Sekcji projektów własnych Toruńskiego Parku Technologicznego na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. projektów międzynarodowych

Wymagania:

● wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing),
● bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
● wiedza w zakresie social media, content marketingu,
● umiejętność tworzenia i redagowania tekstów,
● bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office oraz Internet, poczta elektroniczna),
● samodzielność, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
● min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,

Opis stanowiska:

● wsparcie koordynatora projektu w zakresie realizacji zadań przewidzianych w projektach międzynarodowych związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości,
● przygotowywanie dokumentów i tłumaczeń na potrzeby realizowanych projektów,
● prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych zarządzanych przez Toruński Park Technologiczny,
● organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorców,
● współpraca i stały kontakt z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi w zakresie realizacji działań projektowych,

Oferujemy:

● zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
● pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
● innowacyjne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty:

● podpisany list motywacyjny,
● podpisany życiorys zawodowy (CV),
● inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, certyfikat językowe itp.
● zgodę na przetwarzanie danych osobowych związaną z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacja na przyszłość, wg. załącznika,
● podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg. załącznika.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi ochrony danych osobowych (podpisane skany dokumentów) z podaniem stanowiska z oferty pracy w temacie wiadomości na adres e-mail ewa.gross@tarr.org.pl lub w zamkniętych kopertach na adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój 230, z dopiskiem “Oferta pracy – Młodszy specjalista ds. projektów międzynarodowych” w terminie do 17.08.2018 r.

Załączniki:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji.
  2. Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Ewa Gross
Starszy Specjalista 56 699 54 75
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.). Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową (na adres mailowy wskazany w ofercie) o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
WIĘCEJ OGŁOSZEŃ